Voortgezet onderwijs
vo

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Na 8 jaar basisonderwijs breekt het moment aan om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Welk soort onderwijs is voor uw kind het beste. In de jaren op de Zuidwend hebben we een vrij nauwkeurig beeld gekregen van uw kind. Daarnaast zult u zelf bepaalde verwachtingen hebben. Wij gaan als volgt te werk. In het najaar organiseren wij samen met de andere scholen in Eemnes voor de groepen 7 en 8 een algemene voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Begin november is er overleg over het advies tussen de leerkrachten bij wie uw kind in de groep heeft gezeten. In dit overleg wordt gekeken naar de capaciteiten van uw kind, maar ook naar de werkhouding, de inzet en de motivatie. Na bespreking van de gegevens, stellen we vast voor welk schooltype wij uw kind het meest geschikt vinden. Vervolgens nodigen we half november de ouders met het kind uit voor een (voorlopig) adviesgesprek. Tijdens dit gesprek komen uw verwachtingen en wensen aan bod en leggen wij ons advies voor. Met uw verwachtingen en wensen en het schooladvies gaat u op zoek naar een school. Vanaf het schooljaar 2023 – 2024 volgt jaarlijks in februari de doorstroomtoets. Deze toets laat zien hoe uw kind presteert ten opzichte van andere kinderen in Nederland. 

Wij hebben regelmatig contact met de scholen voor voortgezet onderwijs en informeren ze over de toekomstige leerlingen. Bovendien blijven we ook na de uitstroom op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen. Overleg met het voortgezet onderwijs geeft ons ook de mogelijkheid ons onderwijs eventueel bij te stellen.