Schoolinfo

De Zuidwend is gelegen de Zuidbuurt van Eemnes, in de wijk “Het Vierkante Bosje”. Een mooi, rustig wijkje met goede woon- en speelvoorzieningen. De school ligt niet aan drukke doorgaande wegen en is omringd door groen.

De Zuidwend heeft op dit moment 243 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Groepsactiviteiten worden afgewisseld met individuele opdrachten en opdrachten in kleine groepjes.

Sinds augustus 2007 is de Zuidwend gehuisvest in de Clusterschool. Wij delen dit gebouw met de Mariaschool, de GGD, Peuteropvang de Belhamels en Kinderdagverblijf Partou. Ook de buitenschoolse opvang van Partou heeft in dit pand zijn onderkomen gevonden.

Openbaar onderwijs
De Zuidwend is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet voor niets luidt het motto van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO):

 Niet apart, maar samen

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe!

Het gebouw
In de Clusterschool heeft de Zuidwend zijn ‘eigen’ gedeelte, herkenbaar aan de gele wanden en blauwe deuren. De kleutergroepen zijn beneden gesitueerd, de groepen 3 t/m 8 hebben hun lokalen op de verdieping. Naast de lokalen van de kleuters is een speelstraat ingericht waar de beide groepen gebruik van kunnen maken. In de ruimtes bij de overige lokalen zijn werkplekken met computers ingericht waar kinderen zelfstandig kunnen werken.

In het gemeenschappelijke deel van de Clusterschool zijn de speellokalen, het handvaardigheidlokaal, de centrale hal met podium, de mediatheek en de keuken gevestigd. Het schoolplein is ingericht naar het concept “natuurlijk spelen”.