Ouders

Een school voor kinderen en ouders
Op de Zuidwend vinden we goed contact met de ouders erg belangrijk. We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school; ook algemene schoolzaken horen bij de berichtgeving. Daarnaast informeren we u over de vorderingen en het wel en wee van uw kind. Omgekeerd vinden we het ook prettig als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Goede samenwerking heeft positieve invloed op het welbevinden van uw kind.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om ouders dicht bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken. Veel activiteiten die wij op school organiseren zouden wij niet kunnen realiseren zonder hulp van ouders. Op de Zuidwend hebben wij goede ervaringen met de inzet en hulp van ouders. Het versterkt het gevoel dat we samen werken aan zo goed mogelijk onderwijs. Het bevordert het onderling contact tussen ouders en teamleden en ouders onderling.