Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) tracht de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. De OR organiseert samen met het team de extra activiteiten voor de kinderen. De teamleden werken samen met de OR en zijn bij toerbeurt aanwezig bij de OR-vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar en de verslagen hiervan vindt u onder Downloads op deze website en op de prikborden in de school. De OR beheert tevens het schoolfonds, dat in hoofdzaak wordt gevormd uit de vrijwillige ouderbijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks tijdens de ouderavond wordt vastgesteld. De ouderbijdrage voor schooljaar 2017 – 2018 moet nog vastgesteld worden. Ouders die een bestedingsoverzicht van de ouderbijdrage willen ontvangen kunnen hiervoor een mail sturen aan or@zuidwend.nl

VoorzitterPatrick van Bragt
SecretarisBij toerbeurt
PenningmeesterMaarten Spillekom
LidBertine Burggraaf
LidCindy Bout
LidSandra Peeters
LidMarieke Stegenga
LidVanessa Hofman-Back
LidIris Veltman-Poort
LidMichelle Bon - de Graaf