Team

Ons onderwijsteam bestaat op dit moment uit 20 mensen. Sommigen zijn fulltimers, anderen werken in deeltijdverband.

Directeur
Maria Rigter
Eindverantwoordelijke voor alle schoolorganisatorische en onderwijskundige zaken.
Waarnemend directeur
Hugoline Erftemeijer
Eindverantwoordelijke bij afwezigheid van de directeur.
Intern begeleider
Judith van den Boom
Coördinator voor de zorgleerlingen.
Remedial teacher
Judith van den Boom
Begeleider van zorgleerlingen; individueel of in groepjes.
Lees- en Dyslexiespecialist
Marjolein van Muijden
Begeleider kinderen en leerkrachten op het gebied van leesvaardigheid en dyslexie.
Coördinator (hoog) begaafdheid
Maury Rigter
Coordinator van onderwijs aan de (hoog)begaafde leerlingen; geeft invulling aan de projecten en begeleidt de leerkrachten van deze leerlingen in de groep.
ICT-coördinator
Annemieke van 't Veer
Coördinator voor het computeronderwijs.
Draagt o.a. zorg voor de keuze en aanschaf van software.
Bouwcoördinator
Nicole Timmer
Robbin Loman
Coördinator van onder-, midden- of bovenbouw; is voorzitter van het bouwoverleg.
Vakleerkracht Gymnastiek
Kees van Vulpen
Geeft gymnastiekonderwijs aan de groepen 3 t/m 8
Leerkracht HVO
Peter van Mossel
Geeft de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs.
Interne
Cultuur Coördinator

Nienke Out
Liesbeth Heerschop
Coördinator van het kunst- en cultuuronderwijs binnen de school.
Groepsleerkrachten
Nicôle Timmer
Judith van den Boom
Sandra de Ridder
Esther Broerze
Chantal Bentvelsen
Leonie Enders
Liesbeth Heerschop
Mariska Kamphuis
Marijke Bruggeman
Annemieke van 't Veer
Nieke Out
Daniëlle Loonstra
Maury Rigter
Robbin Loman
Hugoline Erftemeijer
Schoolopleider
(begeleiding studenten PABO)
Robbin Loman
Stagiaires De Zuidwend biedt aan toekomstige leerkrachten de mogelijkheid om stage te lopen. Hiervoor hebben wij contacten met de PABO en de ALO. Ieder jaar wordt er in overleg met de teamleden afgesproken wie een stagiaire wil en kan begeleiden. De begeleiding van een student ligt bij de leerkracht, die uiteraard altijd de eindverantwoording in de groep houdt.