Team

Ons onderwijsteam bestaat op dit moment uit 22 mensen. Sommigen zijn fulltimers, anderen werken in deeltijdverband. We hebben 17 groepsleerkrachten, een directeur en 4 gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van muziek, RT, HVO en een leesspecialist. Wij zijn een gezellig en hecht team en staan samen voor een leerzame schooltijd.

Stagiaires De Zuidwend biedt aan toekomstige leerkrachten de mogelijkheid om stage te lopen. Hiervoor hebben wij contacten met de PABO en de ALO. Sinds begin  2018 hebben wij het keurmerk “Opleidingsschool”.

Zij-instromers De Zuidwend biedt ook aan zij-instromers de mogelijkheid om in te stromen.

Ieder jaar wordt er in overleg met de teamleden afgesproken wie een stagiaire wil en kan begeleiden. De begeleiding van een student ligt bij de leerkracht, die uiteraard altijd de eindverantwoording in de groep houdt.