Visie, missie en uitgangspunten

Waar de school voor staat…

Kennis en vaardigheden
Het overdragen van kennis en het aanleren van basisvaardigheden vinden wij uiteraard belangrijk. Hoe wij dat doen, staat beschreven onder “Onderwijsactiviteiten“. Maar er is meer……

Wij vinden het belangrijk dat:

  • zelfvertrouwen krijgen: hierdoor kunnen kinderen zich goed ontplooien en leren zij hun eigen mogelijkheden optimaal te benutten,
  • kinderen leren hun zelfstandigheid te vergroten: zij leren plannen en keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen,
  • kinderen met en van elkaar leren,
  • kinderen leren samenwerken;
  • kinderen die extra zorg nodig hebben deze ook krijgen,
  • kinderen met respect leren omgaan met elkaar en met hun omgeving,
  • kinderen leren zich creatief te uiten,
  • kinderen met plezier naar school gaan,
  • het contact tussen de school en de ouders goed is;
  • er duidelijke afspraken zijn binnen de school.