Zorg voor (hoog)begaafde leerlingenplannex

Ook voor kinderen met een meer dan gemiddeld cognitief vermogen biedt de school onderwijs op maat. Aan deze (overigens groeiende) groep leerlingen wordt extra verdiepingsstof aangeboden uit o.a. methodes voor begaafde leerlingen als ‘Somplex’ en ‘Plustaak’. Naast de verdiepingsstof bieden wij de leerlingen een extra project aan bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, waar kinderen zelfstandig aan kunnen werken. Wij maken hierbij gebruik van de methode Plannex. Plannex biedt een online werkplek vol met uitdagende lesprojecten. Er wordt aandacht besteed aan de studievaardigheden, het samenwerken en het leerproces. Voor elk leervak zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de lesstof aan een begaafde leerling compacter aangeboden kan worden en welke verdiepingsstof er naast de methode ingezet kan worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol (hoog)begaafdheid. Op de Zuidwend hebben wij een leerkracht die geschoold is op het gebied van (hoog)begaafdheid.

plannex 1