Klachtenregeling

Ondanks al onze goede inzet en zorg kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de gang van zaken. Wij vinden het belangrijk dat u daar melding van maakt. Wij zullen uw klachten te allen tijde serieus behandelen.

Volgens de klachtenprocedure van Villa Primair kunt u op de volgende plekken met uw klachten en opmerkingen terecht:

  • Bij de leerkracht van uw kind als het om problemen gaat die te maken hebben met uw kind. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u terecht bij de directie, die in samenspraak met u en de leerkracht naar oplossingen zal zoeken.
  • Bij de directie als het om algemene zaken betreffende school gaat.
  • Wanneer het voor u een groot probleem is, waar naar uw mening te weinig aandacht aan geschonken wordt en waar binnen de school geen oplossingen voor gevonden worden, kunt u terecht bij de interne contactpersoon van de school. Op de Zuidwend is dit Judith van den Boom. Zij kan u doorverwijzen naar een eventuele externe vertrouwenspersoon. Zij bekijken of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zo niet dan hebt u het recht om uw klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachtencommissie te deponeren.

De officiële klachtenregeling ligt op school ter inzage.

Lees meer op de: klachtenpagina op de website Talent Primair.