Welkom op de pagina van de Talentgroep van de Zuidwend.

Onze Talentgroep bestaat uit Plannex en de Plusgroep.


    • Plannex

Plannex is een online leeromgeving die bestaat uit inspirerende opdrachten waarin gewerkt kan worden aan de verschillende talenten van kinderen. Plannex heeft een projectstructuur volgens de Taxonomie van Bloom. Vaardigheden als ‘Onthouden’, ‘Begrijpen’ en ‘Toepassen’ worden vooral getraind in het dagelijkse onderwijs. Deze vaardigheden gebruik je ook bij het aanleren van bijvoorbeeld een taal. Op Zuidwend vinden wij het voor de plusgroep belangrijk dat vooral de vaardigheden als ‘Analyseren, ‘Evalueren’ en ‘Creëren’ worden aagesproken. Daarom kiezen wij niet voor het aanleren van bijvoorbeeld Spaans, maar voor o.a. Plannex.

Kijkt u voor meer informatie hierover op onze pagina: Zorg voor (hoog)begaafde kinderen of op www.plannex.nl


  • Plusgroep

Elke week is er op de Zuidwend een plusgroep. Hierin werken we onder andere met het Vorouitwerklabboek, maar ook problemen als faalangst komen aan de orde.

De doelen van de plusgroep zijn:

  • inzicht krijgen in eigen manier van denken
  • inzicht krijgen in eigen talenten
  • het versterken van creativiteit en doorzettingsvermogen
  • het verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces
  • contact met gelijkgestemden
  • werken aan de executieve functies