Onderwijsactiviteiten

Wat leert uw kind bij ons op school?

In de wet staat beschreven welke vakken kinderen op de basisschool moeten leren. Voor elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij de kerndoelen heel zorgvuldig lesmethodes gekozen. Alle gekozen methodes bevatten ten minste de verplichte lesstof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle lesstof wordt behandeld.

De wereld om ons heen staat niet stil en dat betekent dat we de aangeboden lesstof continu blijven actualiseren.