Overblijf (TSO)

Overblijven kan op de Zuidwend. Het overblijven wordt gecoördineerd en georganiseerd door Partou Kinderopvang. De overblijfcoördinator coördineert de begeleiding en deelname van het overblijven. Zij is ook het aanspreekpunt voor de ouders. U kunt een contract afsluiten voor vaste overblijfdagen, maar ook incidentele overblijf is mogelijk. Na het gezamenlijk eten is er tijd om te ontspannen en te spelen. Bij goed weer gaan de kinderen onder begeleiding naar buiten. De overblijfperiode duurt van 11.45 uur tot 12.45 uur. Dan neemt de groepsleerkracht de verantwoordelijkheid weer over.

Meer informatie over tarieven en een formulier voor structurele TSO is verkrijgbaar op de website TSO Clusterschool of via mail naar info@tsoclusterschool.nl.