122016dec
  • Dinsdag 6 en  woensdag  7 December  Reus
  • Donderdag 8 en  vrijdag 9 December     Jas 
  • Maandag 12 en dinsdag 13 December   Riem
  • Woensdag 14 en donderdag 15 December  Bijl 
  • Vrijdag 16 en Maandag 19 December      Hout 
  • Dinsdag 20 en woensdag 21 December   Vuur