Klassenouders 2019-2020

Voor elke groep wordt aan het begin van het schooljaar een klassenouder gevraagd. Zij staan de groepsleerkracht met hand- en spandiensten terzijde. Ook zijn zij aanspreekpunt voor andere ouders uit de groep. Aan het begin van het schooljaar komen de klassenouders bijeen om alle activiteiten voor het betreffende jaar door te spreken met team en ouderraad.

GroepKlassenouder(s)
Groep 1&2A
Groep 1&2B
Groep 3
Groep 4
I
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8