Groep 6 2018 – 2019

Uitstapje naar theater de Berenkuil

Vrijdag 5 april heeft groep 6 als maandbeloning tosti’s op school gegeten. Daarna zijn we naar theater de Berenkuil in Utrecht geweest. Daar hebben we gekeken naar de voorstelling Ishi.

Ishi, indianenwijsheid voor de 21e eeuw

De voorstelling Ishi, indianenwijsheid voor de 21e eeuw van het Filiaal theatermakers. Twee acteurs, Mirthe en Hok en zangeres Jasmin, speelden voor groep 6.

Stel je eens voor: je bent de allerlaatste overlevende van je volk. Al jaren leef je verborgen in de wildernis. Maar ook dáár sijpelt de moderne tijd door. Uiteindelijk lukt het je niet meer om te leven volgens de Weg van je voorvaderen. Wat doe je dan?

Op een mooie zomerdag in 1911 komt Ishi plotseling de 20ste eeuw binnen gewandeld. Rechtstreeks uit de wildernis. Hij is meteen een bezienswaardigheid. Niet alleen omdat hij zo goed pijlen of vuur kan maken, maar vooral omdat hij zo’n ontzettend lieve en beschaafde man is.

Hartverwarmend muziektheater over omgaan met elkaar en omgaan met je omgeving, over dieren en de natuur en over wat er gebeurt als je nieuwsgierigheid groter is dan je angst.

De groep ging ook zelf aan de slag met een Filiaaldocent; samen onderzochten ze de overeenkomsten tussen mens en natuur.

Wil je Ishi, indianenwijsheid voor de 21e eeuw ook zien of meer weten over Het Filiaal theatermakers? Kijk dan op www.hetfiliaal.nl.

Het was een leuk uitstapje. Klik hier voor de foto’s.


Kunstweken groep 6

Wij zijn tijdens de kunstweken aan het werk met kunstenaar Joan Miró. Hij maakte gebruik van abstracte kunst en figuren. Ook gebruikte hij de zon, ladders en primaire kleuren. Klik hier voor de gemaakte foto’s.


Beste ouders,

De feestmaand december zit er voor de Zuidwend al op, tijd voor de update.

Kerstviering:
Woensdag hebben we in de hele school het kerstfeest gevierd.
 We hebben in de groep genoten van een heerlijk kerstdiner. Iedereen had een heerlijk gerecht of iets te drinken meegenomen. En de klas was d.m.v. kaarsjes en lichtjes in kerstsfeer gebracht. Ook hebben we met elkaar genoten van kinderen die een stukje hadden ingestudeerd. De avond is buiten met zang afgesloten
Groep 6 kijkt terug op een zeer geslaagde en bijzondere kerstviering! Klik hier voor de foto’s.

Sinterklaas:
We zitten midden in de kerstsfeer, maar op 5 december hebben we ook nog Sinterklaas gevierd. Nadat we met de hele school de Goedheiligman, die met paard en wagen op school kwam, binnen hadden gehaald, hebben we in de klas de gedichten voorgelezen en de surprises uitgepakt. Alle surprises zagen er prachtig uit en iedereen had zijn best gedaan. 

.Rekenen:

We zijn begonnen met blok 4. Tot nu toe zijn de volgende sommen aan bod gekomen:
– cijferend optellen en aftrekken van : 175+99=
                                                            456- 98=                   

– vermenigvuldigen en halveren 52 / 26 of 460/……
– het uitrekenen van afstand, tijd en snelheid met een verhoudingstabel
  Iemand rijdt 100 km/u. Hoe lang doet hij over 75 km
– afstanden berekenen op schaal en plattegrond.
– herleiden van lengte en inhoudsmaten: 5 dm= ….cm   /  138 cm=….m

  afstand: 100 km   50 km   25 km   75 km
  tijd:         60 min.  30 min. 15 min.  45 min.
– schattend uitrekenen van grote deelsommen: 238 : 39 is ong. 240 : 40 = 6

Spelling:
Deze week heeft u de woorden van blok 4 gehad. Naast de gewone spellingswoorden, staat ook de werkwoordspelling centraal.
In dit blok staat de persoonsvorm tegenwoordige tijd enkelvoud centraal (ik-vorm en ik-vorm + t) 
Ook hebben de kinderen geleerd wat de persoonsvorm is en hoe je dit kunt vinden in een zin.
Het oefenen met verkleinwoorden wordt ook steeds meer uitgebreid.

Taal:
Deze maand zijn we begonnen met het thema verandering.. Naast de woordenschatwoorden van dit thema gaan de kinderen ook een script leren maken en gaan we het uitgebreider aan het werk met voorzetsels, onderwerp, lijdend voorwerp en gezegde. 

Vooruitblik groep 6:
In januari zullen de Cito- toetsen M6 voor o.a. begrijpend lezen, DMT, rekenen en spelling weer afgenomen worden. De precieze dagen staan nog niet vast, maar dat laat ik weten zodra dat bekend is.

De volgende inloop is op vrijdag 18 januari.

Dat was het weer. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Rest mij alleen nog om u hele fijne feestdagen te wensen. Geniet ervan en graag tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Nienke


Project Eiland

Tijdens een samenwerkopdracht hebben we ons eigen eiland gemaakt.

Klik hier voor de powerpoint presentatie.


De maandbeloning taakspel….
 
Heerlijk tosti’s eten op school!!!
Bedankt mama’s voor het bakken;)                       

Kinderboekenweek thema: Vriendschap

In de grote hal werd de Kinderboekenweek geopend met een toneelstukje door het team. Vriendschap is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Samen heb  je meer plezier! Ook werden de 11 nieuwe kinderen welkom geheten. Ze mochten onder de boog van vriendschap door. De hele week heeft deze boog in de gang gestaan, zodat alle leerlingen van de Zuidwend samen het zijn/haar vriend/vriendin onder de boog door konden lopen. Klik op de foto voor een aantal foto’s tijdens de opening.


We zijn in groep 6 druk bezig met het knutselen van een monster, ook schrijven de kinderen er een elfje (gedicht) bij over vriendschap.


Groep 6 is goed van start gegaan dit jaar. Ze hebben na een fijne zomervakantie een goede start gemaakt. We wensen de kinderen een leerzaam jaar toe. Binnenkort kunt u op deze pagina foto’s en verhalen bekijken van allerlei activiteiten die wij in de klas hebben gedaan. Groetjes van juf Nienke en juf MarijkePicsArt_08-30-03.09.50.png wordt weergegeven


cartoon-children.295151516_std