Openbare basisschool “de Zuidwend”

Schoolgebouw


  Vierkante Bosje 39
  3755 BG Eemnes
  tel/fax: 035 - 5383855
  e-mail:

 

Onze school
De openbare basisschool de Zuidwend is samen met twee andere basisscholen en een buitenschoolse opvang gehuisvest in de nieuwe clusterschool. Samen onder een dak maar met behoud van eigen identiteit van elke school.

Op dit moment telt de school ongeveer 210 leerlingen verdeeld over 9 groepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Activiteiten met de hele groep worden afgewisseld met individuele opdrachten en opdrachten in kleine groepjes.

Het gebouw
In de clusterschool heeft elke school zijn eigen deel, dat herkenbaar is aan de eigen kleuren. Het deel van de Zuidwend heeft twee verdiepingen. De groepen 1 en 2 hebben hun lokalen beneden. De groepen 3 t/m 8 hebben hun lokalen op de verdieping. Voor de kleuters is een speelstraat ingericht. De leerlingen van de overige groepen kunnen gebruik maken van ingerichte werkplekken buiten de lokalen. De remedial teacher en interne begeleider beschikken over een eigen ruimte.

In het gemeenschappelijk deel van het gebouw zijn twee speellokalen, een handvaardigheidlokaal, mediatheek, bibliotheek, vergaderruimte en een grote centrale hal. Al deze ruimtes worden afwisselend door de drie scholen gebruikt. Het schoolplein is ingericht door een landschapsarchitect met als doel kinderen uit te dagen tot natuurlijk spelen. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden.

Het bestuur van de school
De Zuidwend is een openbare basisschool en valt onder de Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek i.o. In deze stichting werken 21 scholen voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de regio samen.

Samen sterk en toch uniek.

Elke school staat op een unieke plaats in onze regio en op iedere school werken leerkrachten met hun eigen stijl. Wilt u meer weten over de stichting dan kunt u contact opnemen met:


OBS de Zuidwend